DOKUMENTA

REGISTRACIJA NOVOG KLUBA

Za registraciju novog kluba u Odbojkaškom savezu Beograda potrebna su sledeća dokumenta:

 • Popunjen obrazac R-01
 • Kopija rešenja  iz APR-a
 • Kopija statuta kluba
 • Dokumentacija za registraciju najmanje 12 igrača (prve registracije) ili 12 promena članstva (prelazaka)
 • Uplata upisnine u članstvo OSB

 

PRVA REGISTRACIJA

Prva registracija igrača je postupak kojim se igrač prvi put unosi u bazu igrača Odbojkaškog saveza Srbije i kojim igrač postaje član kluba.

Dokumentacija potrebna za prvu registraciju:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (ORIGINAL)
 • 1 fotografija i ista fotografija na USB (skenirana)
 • Popunjen formular RI-01 u dva primerka (popunjva se na računaru!!!)
 • Izjava odgovornog lica kluba za prvu registraciju
 • Uverenje o državljanstvu (za lica rođena van Republike Srbije)

 

PREREGISTRACIJA IGRAČA

Preregistracija igrača je procedura kojom postojeći članovi kluba produžavaju članstvo u istom klub za predstojeću sezonu.

Dokumentacija potrebna za preregistraciju igrača:

 • Obrazac RI – 06 ( u tri primerka)
 • Takmičarska legitimacija igrača (potpisana)
 • Uz legitimacije se dostavlja i USB sa fotografijama svih igrača koji se preregistruju  u odvojenim folderima po spiskovima  (Seniori/juniori/kadeti/pioniri/predpioniri). Fotografiju nazvati imenom i prezimenom igrača. FOTOGRAFIJA MORA BITI ISTA KAO NA TAKMIČARSKOJ LEGITIMACIJI

Obrazac RI – 06 se popunjava po azbučnom redu sa odvojenim spiskovima po godištima za predstojeću sezonu (seniori-ke/juniori-ke/kadeti-kinje/pioniri-ke/predpioniri-ke) i uz njega se prilažu legitimacije složene po tim spiskovima.

 

LICENCIRANJE KLUBOVA

Licenciranje klubova je procedura produženja registracije kluba za predstojeću takmičarsku sezonu prema Pravilniku o registraciji klubova OSS.

Dokumentacija potrebna za produženje registracije kluba:

 • Popunjen licencni karton kluba u 3 primerka (Obrazac LK)
 • Dokumentacija za preregistraciju igrača (RI-06 , takmičarske legitimacije  i USB sa fotografijama)
 • Taksa za dobijanje nove licence (iznos zavisi od licence koju klub dobija)

Prema Pravilniku o registraciji odbojkaških klubova OSS, rok za produženje
registracije odbojkaških klubova i izdavanje licenci je od 18. jula zaključno sa 18.
avgustom 2024. godine. Produženje registracije odbojkaških klubova vrši se isključivo uz
dostavljanje takmičarskih legitimacija igrača.
Za produženje preregistracije klubova potrebno je doneti:
1. popunjen licencni karton u 3 (tri) primerka (obrazac LК)
2. popunjen obrazac RI – 06 sa imenima igrača-ica po godištima i
3. takmičarsku legitimaciju (za svakog igrača ili igračicu koji su registrovani, a nalaze se na spisku obrasca RI – 06).

4. USB sa fotografijama preregistrovanih igrača (fotografija ista kao na takmičarskoj legitimaciji).
Svi registracioni savezi su dužni da u bazi podataka OSS obeležavaju igrače koji su
preregistrovani za tekuću sezonu prilikom overavanja bele takmičarske legitimacije.
Prema odluci Direktora takmičenja iznos za dobijanje nove licence za takmičarsku
2024./2025. godinu je:
 za licencu „A“ – 20.000,00 dinara
 za licencu „B“ – 15.000,00 dinara
 za licencu „C“ – 10.000,00 dinara
 za licencu „D“ – 30.000,00 dinara (za novoosnovani klub i klub koji je bio u statusu mirovanja)
 za licencu „BS“ – 150.000,00 dinara (za klub koji ima samo seniorsku ekipu)

 za licencu „MК“ – 120.000,00 dinara (ukoliko klub nema seniorsku ekipu)

 za uslovnu licencu „A“ – 20.000,00 dinara + 300000 OSS
Svi registracioni savezi su dužni da blagovremeno podsete svoje klubove na rok za
produženje registracije i da im dostave raspored termina za produženje registracije (za
svaki klub). Ukoliko klub dostavi materijal za preregistraciju nakon propisanog roka,
dužan je da uplati dupli iznos u zavisnosti od toga koju licencu za takmičenje dobija.
Regionalni savezi su u obavezi da do 21. avgusta 2024. godine, dostave kompletne
materijale preregistracije svih klubova OS Srbije.
Pravo učešća u takmičenju klub mora potvrditi licencom koja je propisana za to
takmičenje:
– “A“ licenca: Ova licenca je neophodna za takmičenje u I i II rangu takmičenja, a klub
nastupa u takmičenjima u seniorskoj i u najmanje tri od četiri mlađe
kategorije (predpionirska, pionirska, kadetska i juniorska). Кlub mora imati najmanje 36 igrača
mlađih kategorija, tj. ukupno 48 različitih igrača.
– “B“ licenca: Ova licenca je neophodna za takmičenje u III rangu takmičenja, a klub
nastupa u takmičenjima u seniorskoj i u najmanje dve od tri
mlađe kategorije (predpionirska, pionirska, kadetska i juniorska). Кlub mora imati najmanje 24
igrača mlađih kategorija, tj. ukupno 36 različita igrača.
– “C“ licenca: Ova licenca je neophodna za takmičenje u IV, V i VI rangu takmičenja,
a klub nastupa u takmičenjima u seniorskoj i jednoj mlađoj kategoriji. Кlub mora
imati najmanje 12 igrača u svakoj kategoriji, tj. ukupno 24 različita igrača.
– “D“ licenca: Ovu licencu mogu dobiti novoosnovani klubovi i klub koji je imao
pauzu u takmičenju za broj godina u mirovanju (najviše do tri godine), a nastupa
samo u jednoj kategoriji takmičenja. Ovu licencu novoosnovani klub može dobiti za
najviše četiri takmičarske godine. Кlub mora imati najmanje 12 igrača.
Izuzetno od gore navedenih redovnih licenci, klubu se mogu odobriti i sledeće
licence pod posebnim uslovima:
– “BS“ licenca: Ovu licencu mogu dobiti klubovi koji se takmiče u III, IV, V i VI rangu
takmičenja, a klub nastupa samo u seniorskoj kategoriji. Кlub mora imati najmanje 12
igrača u seniorskoj kategoriji.
– “MК“ licenca: Ovu licencu mogu dobiti klubovi koji se takmiče samo u
takmičenjima mlađih kategorija (bez seniorske kategorije). Кlub mora imati
najmanje 12 igrača.

– USLOVNA “A“ licenca: Ova licenca je neophodna za takmičenje u I i II rangu takmičenja, a klub
nastupa u takmičenjima u seniorskoj i u najmanje dve od četiri mlađe
kategorije (predpionirska, pionirska, kadetska i juniorska). Кlub mora imati najmanje 24igrača
mlađih kategorija, tj. ukupno 36 različitih igrača.

 

PROMENA ČLANSTVA

Promena članstva je proces prelaska igrača iz jednog u drugi klub. Promena članstva igrača je moguća u prelaznim rokovima a celokupna dokumentacija se dostavlja Odbojkaškom savezu Srbije (Terazije 35).

 • Redovan prelazni rok od 1.7. do 14.7.
 • Poseban prelazni rok od 1.9. do 25. 12.
 • Mini prelazni rok od 3.1. do 31.1.

Svi igrači koji nemaju potpisan ugovor sa klubom su slobodni igrači u redovnom prelaznom roku. U posebnom prelaznom roku svi igrači mogu da promene klub uz važeću ispisnicu (izdatu od 15.7. do 25.12.).  Igrači koji nisu preregistrovani su slobodni igrači i nije im potrebna ispisnica u posebnom prelaznom roku. U mini prelaznom roku svi igrači mogu da promene klub uz važeću ispisnicu (izdatu od 26.12. do 31.1.).  U mini prelaznom roku moguće je dovesti samo jednog igrača u klub.

 

UGOVOR O POZAJMICI IGRAČA

U posebnom prelaznom roku klub može da uzme na pozajmicu najviše 3 igrača. Ugovor o pozajmici potpisuje se u matičnom savezu kluba u koji igrač dolazi. Potpisivanju ugovora obavezno prisustvuju predstavnici klubova, igrač i oba roditelja (ukoliko je igrač maloletan).

LICENCIRANJE IGRAČA 2024./2025.

Licenciranje ekipa za Prvenstvo Beograda za mlađe kategorije, Regionalnu i Beogradsku ligu biće u elektronskom obliku od ove sezone.
Uputstvo za licenciranje igrača biće dostavljeno klubovima.
Igrači koji se licenciraju za Prvenstvo Beograda, Regionalnu i Beogradsku ligu ne mogu nastupati u Razvojnim ligama Beograda.