Poziv za prijavljivanje ekipa za Trofej Beograda – Majski turnir

Poštovani sportski prijatelji,

Odbojkaški savez Beograda i ove godine organizuje tradicionalnu međunarodnu manifestaciju “Trofej Beograda – 53. Majski turnir”.                                                                                      

Pozivamo Vas da i ove godine, kao i prethodnih, učestvujete sa svojom ekipom na ovoj  međunarodnoj manifestaciji.

A N E K S   P R O P O Z I C I J A

“TROFEJ BEOGRADA” – 53. MEĐUNARODNI MAJSKI TURNIR GRADSKIH

REPREZENTACIJA

 

Član  1.

    Takmičenje nosi naziv  MEĐUNARODNI MAJSKI TURNIR GRADSKIH REPREZENTACIJA i  održava se u kategoriji U17 i U18.            

Član  2.

Pokrovitelji Turnira su: Gradski sekretarijat za sport i omladinu.

Organizator Turnira je Odbojkaški  savez  Beograda .

Takmičenjem rukovodi Izvršni direktor Turnira.

Član  3.

Pravo nastupa imaju igračice rođene 2001. god. i mlađe i igrači rođeni 2000.godine i mlađi .

Ukoliko ekipa nastupa sa 12 ili više igrača-ica, u sastavu može imati 2 Libera; Na turniru nije dozvoljen nastup igrača-ice za prijavljeni grad, ukoliko nije registrovan-a za klub iz regiona grada.

 

Član  4.

Takmičenje će se sprovesti od  29. aprila – 01. maja 2018.god. u sledećim dvoranama:

USC „BANJICA“, UVC „ŠUMICE“

Član  5.

Smeštaj ekipa je obezbeđen u Hostelu-“Dom” učenika srednje železničke škole, Zdravka Čelara 14, u blizini hale “Pionir”. (www.dom-zoc.co.rs)

Iznos 3 puna pansiona sa boravišnom taksom po osobi je 81 euro (po prodajnom kursu na dan uplate) i uplaćuje se organizatoru turnira na račun: 205-3218-37 RSD  sa naznakom za TURNIR ili po dolasku u hostel.

U cenu pansiona je  uračunat prevoz od hostela do hale i od hale do hostela.

Početak korišćenja smeštaja započinje 28. aprila sa večerom i  završava  sa ručkom  01.maja 2018.godine.

Troškovi puta padaju na teret ekipa učesnica.

Kotizacija za učešće ekipa na Turniru iznosi 13.000,00 din., odnosno 100 eura za strane ekipe i uplaćuje se po dobijanju predračuna, ili po dolasku na Turnir.

Kotizacija uključuje troškove organizacije završne ceremonije sa dodelom priznanja, diplome i pehare najboljim igračima i ekipama na Turniru.

Član 6.

Prijave se primaju do 15. aprila 2018.godine, na e-mail-a: trofejbeograda@osb.org.rs

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO IZBORA EKIPA KOJE ĆE UČESTVOVATI NA TURNIRU

Žreb će se izvršiti  16.aprila  2018.god.  samo za one ekipe koje ispune obaveze iz člana  5. i 6. ovih Propozicija.

Ekipe same obezbeđuju lopte za zagrevanje, a organizator obezbeđuje lopte za igru.

Član  7.

Ekipe će poludirigovanim žrebom biti razvrstane u grupe, broj grupa će zavisiti od broja učesnika, u okviru kojih će se igrati po jednostrukom bod sistemu, u dva dobijena seta.

Sve ekipe će odigrati 5 utakmica na Turniru.

Finalne utakmice za prvo mesto igraće se u tri dobijena seta.

Član  8.

Tri prvoplasirane ekipe u obe konkurencije dobijaju pehare i po 15 medalja.                                                                                                            

Ostale nagrade i darodavci (za najboljeg igrača i igračicu, tehničara i tehničarku i dr.) utvrdiće se naknadno .

Član   9.

Identifikacija igrača/igračica (iz Srbije) vršiće se isključivo na osnovu takmičarskih legitimacija, odnosno takmičarskih licenci, uz važeći lekarski pregled (obavezno poneti na Turnir), dok će se identifikacija igrača/igračica (iz inostranstva) vršiti na osnovu pasoša.

Za sve što nije obuhvaćeno ovim Aneksom Propozicijama primenjivaće se važeća pravila i pravilnici Odbojkaškog saveza Srbije.

U Beogradu,  23.02.2018.god.

Igor Miljković, izvršni direktor turnira

x

Check Also

Poziv za prijavljivanje ekipa za 59. MAJSKI TURNIR – Trofej Beograda

A N E K S   P R O P O Z I C I J ...

Trijumf pionirki, pionira i kadetkinja Beograda i kadeta Novog Sada

58. MAJSKI TURNIR – TROFEJ BEOGRADA 2023. U dvorani USC “Voždovac” na Banjici danas je ...