NAJNOVIJE VESTI

KANCELARIJA

PREDSEDNIK SAVEZA
Mladen Maran
E-mail: predsednik@osb.org.rs

GENERALNI SEKRETAR
Igor Miljković
E-mail: igormiljkovic02@gmail.com

TEHNIČKI SEKRETAR
Jelena Trikić
E-mail: office@osb.org.rs
Tel: 011/ 32 44 642; 011/ 32 45 326