Stručni seminar za trenere Beograd 2018.

Obavezni seminar za trenere II  lige centar,regionalne lige  i trenere mladjih kategorija  u organizaciji Odbojkaškog saveza Srbije, Udruženja odbojkaških trenera Srbije i Trenerske sekcije OS Beograda održaće se u subotu, 15.09.2018. godine sa početkom u 14.00 h  časova u amfiteatru Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje,ulica Blagoja Parovića 156.

OBAVEZNO JE ONLINE PRIJAVLJIVANJE TRENERA NA SEMINAR!!!

http://www.uots.org.rs/seminar-treneri-za-pobede-2018-01.htm

Satnica seminara:

13:30 Prijava na seminar (hol – overa trenerskih legitimacija sa dokazom o uplati godišnje članarine)

Teorijski deo

14.00- 14.20 h  Dragan Grbić  „Nedoumice oko tumačenja Pravila igre“

14.20 – 16.00  Dr Vladimir Koprivica “ Osnove periodizacije treninga u mladjim kategorijama”

16.00-16.15 h pauza

 

Praktični deo

16.20-17.45 h  Marijana Boričić “ Tehnika,taktika i metodika blokiranja na nivou juniorske reprezentacije Srbije”

17.45 h Podela sertifikata

 

Visina i uplata godišnje članarine i uputstvo za uplatu za trenere II lige centar:

Uplatilac: IME I PREZIME TRENERA

Primalac: UOTS, Beograd, Terazije 35/III

Iznos:  3.000,00 dinara

Svrha: Članarina za sezonu 2018/2019 Tekući racun: 200-3007410101862-47 Banka Poštanska štedionica

Poziv na broj: BROJ TRENERSKE LEGITIMACIJE TRENERA

 

Visina i uplata godišnje članarine i uputstvo za uplatu za trenere regionalne lige i trenere mladjih kategorija:

 

Uplatilac: IME I PREZIME TRENERA

Primalac: OSB,Bulevar umetnosti 27,Beograd

Iznos: u 2.000,00 dinara

Svrha: Članarina za sezonu 2018/2019 Tekući racun: 200-2999450101045-74 Banka Poštanska štedionica

Poziv na broj: BROJ TRENERSKE LEGITIMACIJE TRENERA

 

Treneri koji se prvi put prijavljuju potrebno je da se jave u kancelariju UOTS radi dostavljanja dokumentacije. Odlukom Predsedništva treneri  koji ne budu prisustvovali seminaru u obavezi su da plate dvostruki iznos članarine za tekuću sezonu u skladu sa nivoom takmičenja čime će steći pravo na licenciranje za tekuću sezonu, odnosno moći će da obavljaju poslove na kojima su angažovani u svojim klubovima!

Napomena: treneri koji su se na ovaj način licencirali neće dobiti sertifikat o prisustvu na seminaru, a u obavezi su da prisustvuju na 3 seminara u toku 3 godine da bi obnovili Dozvolu za rad.

x

Check Also

Poziv za prijavljivanje ekipa za 59. MAJSKI TURNIR – Trofej Beograda

A N E K S   P R O P O Z I C I J ...

Testirana 24 pionira iz Beograda

U organizaciji Odbojkaškog saveza Srbije i Odbojkaškog saveza Beograda realizovano je testiranje kandidata za mušku ...