Poziv za prijavljivanje ekipa za 55. MAJSKI TURNIR – Trofej Beograda

Poštovani sportisti i ljubitelji sporta,

Odbojkaški savez Beograda i ove godine organizuje tradicionalnu međunarodnu manifestaciju “Trofej Beograda – 55. Majski turnir”.

Pozivamo Vas da i ove godine, kao i prethodnih, učestvujete sa svojom ekipom na ovoj  međunarodnoj manifestaciji.

A N E K S   P R O P O Z I C I J A

“TROFEJ BEOGRADA” – 55. MEĐUNARODNI MAJSKI TURNIR GRADSKIH

REPREZENTACIJA

Član  1.

Takmičenje nosi naziv  MEĐUNARODNI MAJSKI TURNIR GRADSKIH

REPREZENTACIJA i  održava se u kategoriji U17 i U18.

Član  2.

Pokrovitelji Turnira su:  Gradski sekretarijat za sport i omladinu i Odbojkaški  savez  Srbije

Organizator Turnira je Odbojkaški  savez  Beograda .

Takmičenjem rukovodi Izvršni direktor Turnira.

Član  3.

Pravo nastupa imaju igračice rođene 2003. god. i mlađe i igrači rođeni 2002.godine i mlađi .

Ukoliko ekipa nastupa sa 12 ili više igrača-ica, u sastavu može imati 2 Libera; Na turniru nije dozvoljen nastup igrača-ice za prijavljeni grad, ukoliko nije registrovan-a za klub iz regiona grada.

Član  4.

Takmičenje će se sprovesti u dane  1 – 3. maja 2020.god. u sledećim dvoranama:

SC Master i SC Vizura 

Član  5.

Smeštaj ekipa je obezbeđen u Hostelu-“Dom” učenika srednje železničke škole, Zdravka Čelara 14, u blizini hale “Pionir”. (www.dom-zoc.co.rs)

Početak korišćenja smeštaja započinje 30. aprila sa večerom i  završava  sa ručkom  03.maja 2018.godine.

Troškovi puta padaju na teret ekipa učesnica.

Kotizacija za učešće ekipa na Turniru iznosi 13.000,00 din., odnosno 100 eura za strane ekipe i uplaćuje se po dobijanju predračuna, ili po dolasku na Turnir.

Član 6.

Prijave se primaju do 10. aprila 2020.godine, na e-mail-a: trofejbeograda@osb.org.rs.

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO IZBORA EKIPA KOJE ĆE UČESTVOVATI NA TURNIRU

Žreb će se izvršiti  14.aprila  2020.god.  samo za one ekipe koje ispune obaveze iz člana  5. i 6. ovih Propozicija.

Ekipe same obezbeđuju lopte za zagrevanje, a organizator obezbeđuje lopte za igru.

Član  7.

Ekipe će poludirigovanim žrebom biti razvrstane u grupe, broj grupa će zavisiti od broja učesnika, u okviru kojih će se igrati po jednostrukom bod sistemu, u dva dobijena seta.

Sve ekipe će odigrati 5 utakmica na Turniru.

Finalne utakmice za igraće se u tri dobijena seta.

Član  8.

Tri prvoplasirane ekipe u obe konkurencije dobijaju pehare i po 15 medalja.

Ostale nagrade utvrdiće se naknadno .

Član   9.

Identifikacija igrača/igračica (iz Srbije) vršiće se isključivo na osnovu takmičarskih legitimacija, odnosno takmičarskih licenci, uz važeći lekarski pregled (obavezno poneti na Turnir), dok će se identifikacija igrača/igračica (iz inostranstva) vršiti na osnovu pasoša.

Za sve neobuhvaćeno ovim Aneksom Propozicijama primenjivaće se važeća pravila i pravilnici Odbojkaškog saveza Srbije.

U Beogradu,  20.02.2019.god.

x

Check Also

Poziv za prijavljivanje ekipa za 59. MAJSKI TURNIR – Trofej Beograda

A N E K S   P R O P O Z I C I J ...

Testirana 24 pionira iz Beograda

U organizaciji Odbojkaškog saveza Srbije i Odbojkaškog saveza Beograda realizovano je testiranje kandidata za mušku ...